קישור לשיעורי זום

16/09/2020

כיתה א'1

ברוכים הבאים לזום שלנו
לפרטים
16/09/2020

כיתה א'2

ברוכים הבאים לזום שלנו
לפרטים
16/09/2020

כיתה א'3

ברוכים הבאים לזום שלנו
לפרטים
16/09/2020

כיתה ב'1

לפרטים
16/09/2020

כיתה ב'2

לפרטים
16/09/2020

כיתה ב'3

לפרטים
16/09/2020

כיתה ג'1

לפרטים
16/09/2020

כיתה ג'2

לפרטים
16/09/2020

כיתה ג'3

לפרטים
16/09/2020

כיתה ד'1

לפרטים
16/09/2020

כיתה ד'2

לפרטים
16/09/2020

כיתה ד'3

לפרטים
16/09/2020

כיתה ה'1

לפרטים
16/09/2020

כיתה ה'2

לפרטים
16/09/2020

כיתה ה'3

לפרטים
16/09/2020

כיתה ו'1

לפרטים
16/09/2020

כיתה ו'2

לפרטים
16/09/2020

כיתה ו'3

לפרטים

מה קורה בבית הספר

בית הספר שלנו

מנהיגות אכפת לי

רוקדים ושרים

אמירים