נולד לכתוב

"נולד לכתוב" הוא תהליך של רכישת מושגים ספרותיים לכתיבת שירים והתנסות בדרכי כתיבת שירים.
 

מטרות התכנית:

טיפוח כתיבה יצירתית.
העמקת והבנת מאפייני השירה ככתיבה אומנותית.
רכישת מיומנויות שתאפשרנה לתלמידים התנסות בכתיבת שיר.
בבניית תכנית "נולד לכתוב" בחרנו לעסוק בנושאים:
שירה ככתיבה אומנותית.
מבנה שיר.
אמצעים אומנותיים בשיר.
מסרים בשירים.
משמעות המאייר וחשיבותו.
הקשר בין המאייר, למחבר השיר ולתוכן השיר.
 
בוגרי התכנית יכירו ויבינו מושגים ספרותיים, יצטיינו בתחום הכתיבה וטיפוח תכונות של: יצירתיות ומקוריות, יכולת ורצון ללמוד ולהתפתח באופן מתמיד בכתיבה ויכולת חשיבה רב כיוונית בינתחומית.
 
את התכנית מלווה דורית כץ דרוקר רכזת שפה.