הדרשה שלי

התכנית של כיתות ו' עוסקת בבגרות ואחריות, חלק מהתוכנית עוסקת בנדבך אחד מארון הספרים היהודי והוא "פרשת השבוע", במסגרת הפרויקט, יכירו התלמידים את פרשת השבוע שלהם על פי תאריך הלידה שלהם, יכירו את הערכים החברתיים שטומנת בחובה הפרשה, ילמדו אותה, יכירו את התהליכים ההיסטוריים, מושגים ופרשנים ויתנסו בלימוד הפרשה. מתוך הפרשה יבחרו את הערך"ערכים אותם הם בוחרים להדגיש בדרשה שאותה יכינו בעבודה סדנאית. את הפרויקט ילוו ויעשירו ארגון "מורשיתנו".
 
ההישג המצופה בסופו של התהליך הוא כתיבת דרשה אקטואלית ורלוונטית לחיי התלמיד.
 
את התכנית מלווה רכזת בצוות החברתי שולמית קינן ונציגת מורשתנו מיטל.