תכנית קרב

תכנית קרב היא חלק בלתי נפרד מבית ספרנו. את תכניות קרב בוחרים בקפידה על מנת לאפשר לתלמידים, הרחבת אופקים חווייתית ומשמעותי. בשנה זו פועלות תכניות קרב הבאות:
 

תכנית נוספת

תכנית זו עובדת בגילאים...

תכנית נוספת

תכנית זו עובדת בגילאים... 

טלרום מחשבים

תכנית המחשבים עובדת בגילאי א'-ב' עם המדריכה ירדנה
קראו עוד