יום השפה העברית

בפעילות בנושא יום השפה העברית. תלמידים מלמדים ילדים על אליעזר בן יהודה ועל תחייתה של השפה העברית.
לאחר מכן נערך חידון בנושא חידושי מילים בשפה העברית.