לומדים שרים ומטיילים

תכנית לימודים

לומדים שרים ומטיילים

"לומדים, שרים ומטיילים" היא תכנית בה משתלבים תחומי דעת שונים, לטיפוח תרבות שירה והכרות עם יוצרים המהווים אבני דרך בתרבות הישראלית. בתכנית לומדים התלמידים את תולדות חייהם של היוצרים הנבחרים, מנתחים את יצירותיהם ושרים את שיריהם. במסגרת התכנית יבינו התלמידים מהי תרומתם של היוצרים לתרבות הישראלית ומדוע מכונים הם וצרים המהווים אבני דרך בתרבות הישראלית.


במסגרת שיעורי המוסיקה ילמדו הילדים את המלודיה של השירים והסיפורים שמאחוריהם ויבינו את הקשר בין התוכן לבין המלודיה .לסיום התהליך יערכו טיולים מזמרים המאפשרים מפגש עם תחנות בחיי היוצר. התוכנית מורכבת מארבעת

השלבים הבאים:

שלב א' – לומדים ושרים בשלב זה ילמדו התלמידים במסגרת שיעורי שפה ומוסיקה שירים של היוצר השכבתי על פי הרשימה הבאה:

שכבת א' – חיים נחמן ביאליק
שכבת ב' – לאה גולדברג
שכבת ג' – עוזי חיטמן
שכבת ד' – אריק איינשטיין
שכבת ה' – אהוד מנור
שכבת ו' – נורית הירש

התלמידים ילמדו את תולדות חייהם של היוצרים הנבחרים, ינתחו את יצירותיהם ישירו את שיריהם ויבינו מהי תרומתם של היוצרים לתרבות הישראלית ומדוע מכונים הם יוצרים המהווים אבני דרך בתרבות הישראלית.


במסגרת שיעורי המוסיקה ילמדו הילדים את המלודיה של השירים והסיפורים שמאחוריהם ויבינו את הקשר בין התוכן לבין המלודיה .לסיכום התהליך ייערך מפגש שכבתי בתכנית "שישי שיר" לשירה שכבתית משותפת.

שלב ב' –יוצרים בראי האמנות

היוצרים ושיריהם
להלן טבלת היוצרים ושיריהם

שכבה

היוצר

שירים

א'

חיים נחמן ביאליק

הפרח לפרפר, הפרפר לפרח, קן לציפור מקהלת הנוגנים (יוסי בכינור)

ב'

לאה גולדברג

שיר ההפלגה, שיר הנמל, בארץ אהבתי, ימים לבנים, פזמון ליקינטון

קשת בענן, שיר הגשם, מה עושות האיילות בלילות, מדוע הילד צחק בחלום

ג'

עוזי חיטמן

מי ידע שכך יהיה , תודה, נולדתי לשלום , אלוהים שלי, בארץ הזאת
השירים המשחקים , כאן נולדתי , הייתי הילד הכי קטן בכתה , ארץ הצבר , רציתי שתדע, אדון עולם .

ד'

אריק איינשטיין

סימן שאתה צעיר, אם רק תבואי בחמש, אל תעברי ילדה לבד ברחוב, העיר הלבנה , אוהב להיות בבית , עוף גוזל , אני ואתה נשנה את העולם, יכול להיות שזה נגמר

ה'

אהוד מנור

הבית ליד המסילה, בני בני ילד רע , ליבי, בואי גלי, ימי בנימינה , אחי הצעיר יהודה , בן יפה נולד , בשנה הבאה , הלואי

ו'

נורית הירש

בלדה לשוטר, מלאך בסולם יעקוב , בפרדס ליד השוקת, אח יא ראב , מהבית אל הבימה, הבית של פיסטוק, בר בא אבא, המשפחה שלי,
סלאח שבתי.


שלב ב'-שרים ומטיילים
בשלב שרים ומטיילים, יערכו טיולים שכבתיים המאפשרים מפגש עם תחנות בחיי היוצר.
התחנות יכללו: מקום לידה, אתרים על שמו, מקום קבורה ומקומות חשובים בחייו.
בכל תחנה ישירו הילדים שירים שלמדו בבית הספר והמדריכים יספרו על הקשר בין השירים לבין התחנה בחיי היוצר הנלמד.

תחנות בחיי היוצרים והשירים

שכבת א' – חיים נחמן ביאליק

תחנה

מקום / אתר

שירים

תחנה 1

הפסלים: "פרח",
"פרח פרפר"
והשלטים
על עמודי התאורה

פרח לפרפר
פרפר לפרח

תחנה 2

הפסלים: "בצים", "ביצה גדולה", "האפרוח", "הציפור"

קן לציפור

תחנה 3

הפסלים: "החצוצרה", "הכינור", "התוף"

מקהלת ניגונים

שכבת ב' – לאה גולדברג

תחנה

מקום / אתר

שירים

תחנה 1

גני סיפור בחולון

קשת בענן

שיר הגשם

מה עושות האיילות בלילות

מדוע הילד צחק בחלום

פזמון ליקינטון

תחנה 2

נמל תל אביב

שיר ההפלגה

שיר הנמל

תחנה 3

הבית ברחוב ארנון

בארץ אהבתי
ימים לבנים

שכבת ג' – עוזי חיטמן

תחנה

מקום / אתר

שירים

תחנה 1

כיכר עוזי חיטמן
ברמת גן

תודה

נולדתי לשלום

אלוהים שלי

מי ידע שכך יהיה

בארץ הזאת

תחנה 2

ביתו של עוזי חיטמן

כאן נולדתי

השירים המשחקים

הייתי הילד הכי קטן בכתה

תחנה 3

בית הכנסת

רציתי שתדע

אדון עולם

תחנה 4

נקודת סיום

ארץ הצבר

שכבת ד' – אריק איינשטיין

תחנה

מקום / אתר

שירים

תחנה 1

שפך הירקון

וגשר הירקון

סימן שאתה צעיר

אם רק תבואי בחמש

אל תעברי ילדה לבד ברחוב

תחנה 2

משדרות רוטשילד עד הבימה

העיר הלבנה

יכול להיות שזה נגמר

תחנה 3

מהבית לבית הקברות

אוהב להיות בבית

עוף גוזל
אני ואתה נשנה את העולם

שכבת ה' – אהוד מנור

תחנה

מקום / אתר

שירים

תחנה 1

ביתו של אהוד מנור

הבית ליד המסילה

בני בני ילד רע

ליבי

בואי גלי

תחנה 2

פארק מרכזי של בנימינה

ימי בנימינה

תחנה 3

הקבר של אהוד מנור

שירי שכול:

אחי הצעיר יהודה
בן יפה נולד

שירי תקווה:

בשנה הבאה

הלואי

שכבת ו' – נורית הירש

תחנה

מקום / אתר

שירים

תחנה 1

השעון ביפו

בלדה לשוטר

תחנה 2

הפסל בגן הפסגה

מלאך בסולם יעקוב

תחנה 3

פסל העץ המרחף

,

בפרדס ליד השוקת

תחנה 4

נפל יפו

אח יא ראב

תחנה 5

מהבית אל הבימה

שירי ילדות:

הבית של פיסטוק

בר בא אבא

המשפחה שלי

שירי מחזמר סלאח שבתי