ועד הורים

ישיבת וועד הנהגת ההורים תתקיים
ביום רביעי 3/6 בשעה 20:00