חוקרים ומגלים

 

הידע המדעי על תופעות ותהליכים מתפתח ונבנה באמצעות החקר המדעי.

התלמידים נחשפו למעגל החקר השלם - התנסו בהעלאת שאלות חקר, נסחו השערות, תכננו את מהלך הניסוי/התצפית, בצעו בפועל את מהלך הניסוי/ התצפית, דווחו על תוצאות החקר , הסיקו מסקנות תוך כדי דיון בממצאים, העלו המלצות להמשך והציגו את תהליך החקר בפוסטר מדעי.

שאלת החקר שבחרה אחת מקבוצות החקר הייתה: מה ההשפעה של הרכב המים על אורך חיי הפרח באגרטל?

התלמידים יציגו את הפוסטר המדעי והמצגת שבנו ביריד עירוני ומחוזי.