מועצה ירוקה

 

בבית הספר קבוצת מנהיגות ירוקה המונה 15 תלמידים מכיתות ה' ו'.

המנהיגים הירוקים אחראים על:

העלאת רמת המודעות בבית הספר לנושא איכות הסביבה.

תזכור הכיתות בנושא תורנות סדר וניקיון בית הספר.

חלוקה ואיסוף שקי מחזור נייר ושליחתם למחזור.

איסוף של בקבוקי מתכת ופלסטיק ברי פיקדון .

הוראת עמיתים והעברת ידע והפעלות בנושא איכות הסביבה בימי שיא שונים כמו יום כדור הארץ וט"ו

בכיתות ד' ערכו המנהיגים חידון באמצעות מצגת בנושא צמחים. בכיתות ה'- ו' לימדו המנהיגים את נושא יערות הגשם. התלמידים צפו בסרטון על יערות הגשם, קראו טקסט מדעי, ענו על שאלות והתחרו בחידון בנושא.