תרגיל למידה מרחוק תש"ף

כיתות א' - תרגול למידה מרחוק
 

  לכניסה לתרגול - אנא לחצו כאן

 

כיתות ב' - תרגול למידה מרחוק
 

  לכניסה לתרגול - אנא לחצו כאן

 

כיתות ג' - תרגול למידה מרחוק
 

 לכניסה לתרגול - אנא לחצו כאן

 

כיתות ד' - תרגול למידה מרחוק
 

  לכניסה לתרגול - אנא לחצו כאן

 

כיתות ה' - תרגול למידה מרחוק
 

  לכניסה לתרגול - אנא לחצו כאן

 

כיתות ו' - תרגול למידה מרחוק
 

  לכניסה לתרגול - אנא לחצו כאן